Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000smutný91654 SGWaAP
0.369nešťastný59099 SGWaAP
0.483uplakaný1674 SGWaAP
0.492utrápený4304 SGWaAP
0.498smutná73560 SGWaAP
0.507neveselý1054 SGWaAP
0.521deprimujúci1181 SGWaAP
0.521tragický31962 SGWaAP
0.521trpký9111 SGWaAP
0.528skľúčený2790 SGWaAP
0.540dojemný3914 SGWaAP
0.544zronený2312 SGWaAP
0.552pochmúrny6600 SGWaAP
0.554mrzutý4957 SGWaAP
0.559bolestný9876 SGWaAP
0.561zatrpknutý3853 SGWaAP
0.568bezútešný2051 SGWaAP
0.569úsmevný5769 SGWaAP
0.570smutno32396 SGWaAP
0.571dojímavý7208 SGWaAP
0.571smutné74769 SGWaAP
0.579deprimovaný2234 SGWaAP
0.587skleslý1263 SGWaAP
0.594melancholický4223 SGWaAP
0.596krutý43514 SGWaAP