Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000smilnica882 SGWaAP
0.278neviestka2793 SGWaAP
0.515cudzoložnica1012 SGWaAP
0.519ohavnosť5760 SGWaAP
0.544smilniť1497 SGWaAP
0.549pobehlica3854 SGWaAP
0.592prorokyňa1123 SGWaAP
0.602nehanebnica443 SGWaAP
0.603hriešnica2753 SGWaAP
0.603smilstvo6092 SGWaAP
0.618pohan25230 SGWaAP
0.628cudzoložiť812 SGWaAP
0.631cudzoložník1109 SGWaAP
0.635antikrist3932 SGWaAP
0.637satan28705 SGWaAP
0.641fľandra1572 SGWaAP
0.645hanebnosť1351 SGWaAP