Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000smerovka13615 SGWaAP
0.291blinker1306 SGWaAP
0.348hmlovka4923 SGWaAP
0.462obrysové_svetlo821 SGWaAP
0.467brzdové_svetlo2123 SGWaAP
0.476hmlové_svetlo2194 SGWaAP
0.500stretávacie_svetlo1930 SGWaAP
0.502spätné_zrkadlo15528 SGWaAP
0.515svetlomet19158 SGWaAP
0.525semafor20517 SGWaAP
0.528smerové5230 SGWaAP
0.533spínacia_skrinka1315 SGWaAP
0.549húkačka1574 SGWaAP
0.550riadiaca_páka1870 SGWaAP
0.552ručná_brzda6340 SGWaAP