Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000smerovať231514 SGWaAP
0.429smerujúca28005 SGWaAP
0.465nesmerovať6458 SGWaAP
0.466smerujúci27103 SGWaAP
0.520mieriť79252 SGWaAP
0.530nasmerovať39805 SGWaAP
0.571smerujúce9315 SGWaAP
0.623namierené13408 SGWaAP
0.664zamieriť76982 SGWaAP
0.666putovať98521 SGWaAP
0.679spieť11995 SGWaAP
0.694smer1439769 SGWaAP
0.711presúvať77469 SGWaAP
0.718presunúť189727 SGWaAP
0.718prispieť369261 SGWaAP
0.720doputovať2474 SGWaAP
0.726nenasmerovať413 SGWaAP
0.728doviesť75049 SGWaAP
0.739nasmerovanie6654 SGWaAP
0.742poputovať10939 SGWaAP
0.743vyúsťovať7436 SGWaAP