Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000smerová_tabuľa2291 SGWaAP
0.451informačná_tabuľa17556 SGWaAP
0.491smerová_šípka859 SGWaAP
0.544ceduľa3917 SGWaAP
0.565značenie36154 SGWaAP
0.570kilometrovník851 SGWaAP
0.591turistické_značenie1308 SGWaAP
0.601autobusová_zastávka22657 SGWaAP
0.604tabuľa119663 SGWaAP
0.609odbočiť_vpravo2139 SGWaAP
0.610zástavka16019 SGWaAP
0.615mapka16256 SGWaAP
0.616dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.617odbočiť_doprava3367 SGWaAP
0.619odbočiť_doľava3562 SGWaAP
0.622odbočovať_doľava930 SGWaAP
0.622križovatka133816 SGWaAP