Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000smelé2831 SGWaAP
0.359odvážne14071 SGWaAP
0.436nebojácne680 SGWaAP
0.498sebavedomé4091 SGWaAP
0.521pochabé1380 SGWaAP
0.543oduševnené706 SGWaAP
0.545smelý14599 SGWaAP
0.553tvrdohlavé1933 SGWaAP
0.569smelá4888 SGWaAP
0.578bezočivé1125 SGWaAP
0.580trúfalé1945 SGWaAP
0.580bojazlivé1147 SGWaAP
0.582optimistické5820 SGWaAP
0.586statočné3192 SGWaAP
0.588hrdinské2559 SGWaAP
0.591odhodlané2042 SGWaAP
0.594samoľúbe458 SGWaAP
0.595sebaisté759 SGWaAP
0.599nesmelé1507 SGWaAP
0.603mladícke845 SGWaAP
0.606múdre25964 SGWaAP
0.610pyšné2253 SGWaAP
0.612šľachetné3003 SGWaAP
0.613detinské3217 SGWaAP
0.615ambiciózne3132 SGWaAP