Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.302pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.404pohreb79709 SGWaAP
0.443zádušná_omša1993 SGWaAP
0.452smútočná5165 SGWaAP
0.481smútočný_sprievod919 SGWaAP
0.488smútočný4951 SGWaAP
0.513pietna2613 SGWaAP
0.519sobášny_obrad890 SGWaAP
0.525obrad82101 SGWaAP
0.534pohrebný_sprievod1445 SGWaAP
0.546smútočné1773 SGWaAP
0.551ceremónia13593 SGWaAP
0.551zádušná795 SGWaAP
0.561zádušná_svätá1139 SGWaAP
0.562svadobný_obrad5966 SGWaAP
0.562bohoslužba50068 SGWaAP
0.576pohrebná17996 SGWaAP
0.580panychída946 SGWaAP
0.584omša92903 SGWaAP
0.588pietny_akt6546 SGWaAP
0.596zosnulý21584 SGWaAP
0.612katafalk1165 SGWaAP
0.613ceremoniál12818 SGWaAP
0.618zosnulá986 SGWaAP