Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000smútočné_poďakovanie718 SGWaAP
0.458smútočné_Oznámenie559 SGWaAP
0.634blahoželať_blahoželať4124 SGWaAP
0.710spoločenská_Kronika2816 SGWaAP
0.719smútočné_oznámenie2001 SGWaAP
0.748spoločenská_Rubrika1086 SGWaAP
0.753letný_Špeciál1437 SGWaAP
0.757obetný_Dar588 SGWaAP
0.760zosnulá986 SGWaAP
0.781riadková_Inzercia692 SGWaAP
0.789PO_Prijímaný468 SGWaAP
0.801krátke_Responzórium449 SGWaAP
0.802riadkový_inzerát1027 SGWaAP
0.803zomrelý5420 SGWaAP