Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000smútočné_Oznámenie559 SGWaAP
0.458smútočné_poďakovanie718 SGWaAP
0.722blahoželať_blahoželať4124 SGWaAP
0.735spoločenská_Kronika2816 SGWaAP
0.760Spomienka3628 SGWaAP
0.779Poďakovanie1743 SGWaAP
0.782Prosba468 SGWaAP
0.793Smútok779 SGWaAP
0.804Celý_región12907 SGWaAP
0.806tíško19851 SGWaAP