Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000smútočné1773 SGWaAP
0.441smútočná5165 SGWaAP
0.484smútočný4951 SGWaAP
0.546smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.597pohreb79709 SGWaAP
0.623spomienkové7389 SGWaAP
0.630pohrebné2327 SGWaAP
0.646sviatočné7053 SGWaAP
0.649zosnulé4539 SGWaAP
0.662smútočný_sprievod919 SGWaAP
0.669zosnulý21584 SGWaAP
0.671zádušná_omša1993 SGWaAP
0.680tryzna1198 SGWaAP
0.683pietna2613 SGWaAP
0.684slávnostná71922 SGWaAP
0.691pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.691pietne5218 SGWaAP
0.698pohrebný_sprievod1445 SGWaAP
0.700pietny_akt6546 SGWaAP
0.712banket6080 SGWaAP
0.713pohrebný6618 SGWaAP
0.717pozostalý18691 SGWaAP
0.717panychída946 SGWaAP
0.717zhromaždenie122441 SGWaAP