Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000smútočná5165 SGWaAP
0.331smútočný4951 SGWaAP
0.441smútočné1773 SGWaAP
0.452smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.480pietna2613 SGWaAP
0.544zádušná_omša1993 SGWaAP
0.577pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.580slávnostná71922 SGWaAP
0.589pohreb79709 SGWaAP
0.601pohrebný_sprievod1445 SGWaAP
0.601smútočný_sprievod919 SGWaAP
0.603zádušná795 SGWaAP
0.604spomienková10628 SGWaAP
0.605pohrebná17996 SGWaAP
0.614tryzna1198 SGWaAP
0.617trúchlivá634 SGWaAP
0.633kytica46001 SGWaAP
0.633kvetinová_výzdoba3163 SGWaAP
0.636ďakovná7429 SGWaAP
0.637zosnulý21584 SGWaAP
0.643oslavná4022 SGWaAP
0.644panychída946 SGWaAP
0.651pietny_akt6546 SGWaAP
0.652sviatočná15141 SGWaAP
0.659katafalk1165 SGWaAP