Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sluha67224 SGWaAP
0.356služobník35859 SGWaAP
0.357paholok4903 SGWaAP
0.487žalárnik1246 SGWaAP
0.507komorník8668 SGWaAP
0.522slúžka29606 SGWaAP
0.526zbrojnoš2250 SGWaAP
0.527kočiš9123 SGWaAP
0.530šafár1919 SGWaAP
0.532sedliak27222 SGWaAP
0.546posluhovať2032 SGWaAP
0.548lokaj7074 SGWaAP
0.550gazda32772 SGWaAP
0.551pastier62551 SGWaAP
0.553veľkomožný2478 SGWaAP
0.570tesť870 SGWaAP
0.575kráľov8145 SGWaAP
0.576pobočník5127 SGWaAP
0.576urodzený5629 SGWaAP
0.580majordóm1426 SGWaAP
0.587kmotor4872 SGWaAP
0.590poddaný11979 SGWaAP
0.591pandúr1618 SGWaAP
0.593veľkňaz12579 SGWaAP
0.599eunuch2693 SGWaAP
0.603stotník5619 SGWaAP
0.606nádenník2567 SGWaAP
0.606lotor10149 SGWaAP
0.606dráb4055 SGWaAP
0.606miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.607služobníctvo10962 SGWaAP
0.609komandant726 SGWaAP
0.611pisár9754 SGWaAP
0.615poddaný12743 SGWaAP
0.615naničhodník2593 SGWaAP
0.615vladár10193 SGWaAP
0.617pohonič3467 SGWaAP
0.617ujec2776 SGWaAP
0.619vysloboditeľ523 SGWaAP
0.619oficier1771 SGWaAP
0.621rozkázať21933 SGWaAP
0.624oplan1373 SGWaAP
0.624páža2246 SGWaAP
0.625mocnár1810 SGWaAP
0.628rechtor1671 SGWaAP
0.629nevoľník3117 SGWaAP