Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sluha67224 SGWaAP
0.356služobník35859 SGWaAP
0.357paholok4903 SGWaAP
0.487žalárnik1246 SGWaAP
0.507komorník8668 SGWaAP
0.522slúžka29606 SGWaAP
0.526zbrojnoš2250 SGWaAP
0.527kočiš9123 SGWaAP
0.530šafár1919 SGWaAP
0.532sedliak27222 SGWaAP
0.546posluhovať2032 SGWaAP
0.548lokaj7074 SGWaAP
0.550gazda32772 SGWaAP
0.551pastier62551 SGWaAP
0.553veľkomožný2478 SGWaAP
0.570tesť870 SGWaAP
0.575kráľov8145 SGWaAP
0.576pobočník5127 SGWaAP
0.576urodzený5629 SGWaAP
0.580majordóm1426 SGWaAP
0.587kmotor4872 SGWaAP
0.590poddaný11979 SGWaAP
0.591pandúr1618 SGWaAP