Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000služobník35859 SGWaAP
0.356sluha67224 SGWaAP
0.446veľkňaz12579 SGWaAP
0.450Služobník599 SGWaAP
0.458Pán39835 SGWaAP
0.475spasiteľ26960 SGWaAP
0.479vykupiteľ1608 SGWaAP
0.482Všemohúci8611 SGWaAP
0.495učeník60570 SGWaAP
0.496prorok66430 SGWaAP
0.504Otec142091 SGWaAP
0.522Spasiteľ20871 SGWaAP
0.530Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.531Vládca633 SGWaAP
0.531boží_služobník4438 SGWaAP
0.534Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.534bohabojný2612 SGWaAP
0.539nehodný6310 SGWaAP
0.543vysloboditeľ523 SGWaAP
0.547Hospodin53894 SGWaAP
0.548všemohúci10916 SGWaAP