Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000služobníctvo10962 SGWaAP
0.507slúžka29606 SGWaAP
0.562paholok4903 SGWaAP
0.573dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.575páža2246 SGWaAP
0.589majordóm1426 SGWaAP
0.590urodzený5629 SGWaAP
0.596urodzená2769 SGWaAP
0.606panské_sídlo1608 SGWaAP
0.607sluha67224 SGWaAP
0.607konkubína2730 SGWaAP
0.615poddaný12743 SGWaAP
0.618čeľadník1393 SGWaAP
0.618panský6939 SGWaAP
0.624komorník8668 SGWaAP
0.633hárem4400 SGWaAP
0.634gazdiná16683 SGWaAP
0.634panstvo46190 SGWaAP
0.639gazdovstvo8156 SGWaAP
0.642poddaný11979 SGWaAP
0.644guvernantka2023 SGWaAP
0.644poddané1252 SGWaAP
0.646grófska1269 SGWaAP
0.648kráľov8145 SGWaAP
0.653šľachtic27207 SGWaAP