Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovienska612 SGWaAP
0.408staroslovienska1191 SGWaAP
0.416staroslovenská613 SGWaAP
0.422sloviensky1312 SGWaAP
0.458staroslovenčina893 SGWaAP
0.492staroslovenský939 SGWaAP
0.506staroslovienčina3287 SGWaAP
0.524slovanská26906 SGWaAP
0.532bohoslužobná1574 SGWaAP
0.546starosloviensky1780 SGWaAP
0.557franská1070 SGWaAP
0.566ilýrsky539 SGWaAP
0.569Konštantín17220 SGWaAP
0.572staroslovenské485 SGWaAP
0.579hlaholika2982 SGWaAP
0.584veľkomoravská4059 SGWaAP
0.586Viching960 SGWaAP
0.587cyrilika2059 SGWaAP
0.587byzantská8014 SGWaAP
0.591slovanské13717 SGWaAP
0.593veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP