Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovenskosť3285 SGWaAP
0.404svojbytnosť3178 SGWaAP
0.485slovanská_vzájomnosť2236 SGWaAP
0.505vlastenectvo14382 SGWaAP
0.518európanstvo1030 SGWaAP
0.525národovectvo952 SGWaAP
0.534svojskosť518 SGWaAP
0.536svetovosť905 SGWaAP
0.538samobytnosť654 SGWaAP
0.540ľudovosť1232 SGWaAP
0.552kultúrnosť5539 SGWaAP
0.553vlastenecké_cítenie550 SGWaAP
0.563slovanstvo4084 SGWaAP
0.563dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.568materinská_reč2933 SGWaAP
0.571štátotvorný1303 SGWaAP
0.574štátnosť16841 SGWaAP
0.575lokálpatriotizmus1969 SGWaAP
0.583štátotvorná1068 SGWaAP
0.587patriotizmus5238 SGWaAP
0.599dedovizeň955 SGWaAP