Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovensko70381 SGWaAP
0.550česko39543 SGWaAP
0.589Slovensko4576611 SGWaAP
0.643Česko56190 SGWaAP
0.644bratislava15032 SGWaAP
0.652SK135011 SGWaAP
0.656Rakúsko17155 SGWaAP
0.659slovensko2169 SGWaAP
0.667taliansko1996 SGWaAP