Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovenský2089832 SGWaAP
0.384český497788 SGWaAP
0.467maďarský200544 SGWaAP
0.495československý50210 SGWaAP
0.522poľský148383 SGWaAP
0.538Slovenský221665 SGWaAP
0.568nemecký395230 SGWaAP
0.579slovinský15506 SGWaAP
0.606zahraničný346109 SGWaAP
0.610ruský315966 SGWaAP
0.611chorvátsky31160 SGWaAP
0.615rakúsky98369 SGWaAP
0.624rumunský27788 SGWaAP
0.625ukrajinský71137 SGWaAP
0.626srbský38720 SGWaAP
0.640slovenská2572665 SGWaAP
0.648národný416498 SGWaAP
0.650lotyšský6232 SGWaAP
0.652vojvodinský2346 SGWaAP