Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovenské_učené812 SGWaAP
0.331Slovenský_učené811 SGWaAP
0.341tovarišstvo2911 SGWaAP
0.576Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.582bernolákovské672 SGWaAP
0.612Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.633Andrej_Kmeť4304 SGWaAP
0.636bernolákovský607 SGWaAP
0.637bernolákovská1063 SGWaAP
0.642Bernolák8299 SGWaAP
0.652Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.655Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.659Matica57417 SGWaAP
0.661Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.668národný_buditeľ3665 SGWaAP