Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovenské385970 SGWaAP
0.333české82715 SGWaAP
0.381maďarské41866 SGWaAP
0.482poľské32297 SGWaAP
0.501európske97597 SGWaAP
0.506československé11704 SGWaAP
0.516národné137979 SGWaAP
0.516nemecké65522 SGWaAP
0.533srbské7906 SGWaAP
0.542vojvodinské779 SGWaAP
0.560rakúske24234 SGWaAP
0.560zahraničné39390 SGWaAP
0.564slovinské3678 SGWaAP
0.572tunajšie10797 SGWaAP
0.577bulharské5693 SGWaAP
0.579rumunské6402 SGWaAP
0.584dolnozemské458 SGWaAP
0.585svetové81677 SGWaAP
0.588rusínske3599 SGWaAP
0.589východoslovenské6139 SGWaAP
0.591uhorské7705 SGWaAP
0.602turčianske3065 SGWaAP
0.606martinské9359 SGWaAP
0.607juhoslovanské1264 SGWaAP
0.613regionálne62376 SGWaAP