Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovenská2572665 SGWaAP
0.371Slovenský221665 SGWaAP
0.431republika951415 SGWaAP
0.442česká395551 SGWaAP
0.482československá82331 SGWaAP
0.530maďarská166817 SGWaAP
0.534Český76345 SGWaAP
0.544slovinská11332 SGWaAP
0.549národná634407 SGWaAP
0.558Maďarský32066 SGWaAP
0.559srbská33072 SGWaAP
0.575poľská110622 SGWaAP
0.577Republika19695 SGWaAP
0.579SR1589613 SGWaAP
0.608lotyšská4872 SGWaAP
0.614vojvodinská2780 SGWaAP
0.614litovská4429 SGWaAP
0.619estónska3657 SGWaAP
0.629chorvátska21445 SGWaAP
0.631rumunská20168 SGWaAP
0.636federatívna_Republika1165 SGWaAP
0.638Československý18620 SGWaAP
0.640slovenský2089832 SGWaAP
0.643Poľský9661 SGWaAP
0.645slovenské385970 SGWaAP
0.647Federatívny_Republika1356 SGWaAP
0.650československá_socialistická4555 SGWaAP
0.663rakúska84050 SGWaAP
0.668európska708899 SGWaAP
0.670Rakúsky11209 SGWaAP
0.672Slovensko4576611 SGWaAP
0.683ruská234840 SGWaAP
0.683Chorvátsky4768 SGWaAP
0.684bulharská18738 SGWaAP
0.684ukrajinská63411 SGWaAP
0.684ČR217683 SGWaAP
0.687bieloruská8646 SGWaAP
0.689česko39543 SGWaAP
0.692Slovinský2211 SGWaAP
0.695moravská12470 SGWaAP
0.696Taliansky5899 SGWaAP