Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovenská2572665 SGWaAP
0.371Slovenský221665 SGWaAP
0.431republika951415 SGWaAP
0.442česká395551 SGWaAP
0.482československá82331 SGWaAP
0.530maďarská166817 SGWaAP
0.534Český76345 SGWaAP
0.544slovinská11332 SGWaAP
0.549národná634407 SGWaAP
0.558Maďarský32066 SGWaAP
0.559srbská33072 SGWaAP
0.575poľská110622 SGWaAP
0.577Republika19695 SGWaAP
0.579SR1589613 SGWaAP
0.608lotyšská4872 SGWaAP
0.614vojvodinská2780 SGWaAP
0.614litovská4429 SGWaAP
0.619estónska3657 SGWaAP
0.629chorvátska21445 SGWaAP