Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovenčina168837 SGWaAP
0.211čeština47623 SGWaAP
0.257maďarčina24982 SGWaAP
0.308poľština8912 SGWaAP
0.338srbčina3221 SGWaAP
0.351ruština26375 SGWaAP
0.359chorvátčina1760 SGWaAP
0.375slovinčina1251 SGWaAP
0.379ukrajinčina2991 SGWaAP
0.383angličtina191992 SGWaAP
0.393rumunčina2047 SGWaAP
0.395bulharčina1618 SGWaAP
0.396nemčina62357 SGWaAP
0.398francúzština30297 SGWaAP
0.405fínčina1275 SGWaAP
0.408rómčina2713 SGWaAP
0.425Slovenčina1668 SGWaAP
0.427spisovná6934 SGWaAP
0.427materčina2175 SGWaAP
0.437spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.441latinčina20825 SGWaAP
0.446švédčina1701 SGWaAP
0.456taliančina14487 SGWaAP
0.458materinský_jazyk18963 SGWaAP
0.463nórčina1226 SGWaAP