Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovanský43645 SGWaAP
0.337slovanská26906 SGWaAP
0.389staroslovenský939 SGWaAP
0.394germánsky4997 SGWaAP
0.403indoeurópsky2234 SGWaAP
0.410východoslovanský433 SGWaAP
0.411západoslovanský604 SGWaAP
0.413slovanské13717 SGWaAP
0.443Slovanský5652 SGWaAP
0.459staroslovanský1193 SGWaAP
0.478južnoslovanský423 SGWaAP
0.488starosloviensky1780 SGWaAP
0.496praslovanský676 SGWaAP
0.496sloviensky1312 SGWaAP