Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.319praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.368osídlenie33763 SGWaAP
0.407slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.409hradisko17987 SGWaAP
0.419veľkomoravské2959 SGWaAP
0.421veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.421neolitické680 SGWaAP
0.433včasný_stredovek1231 SGWaAP
0.442keltské3377 SGWaAP
0.456lužická_kultúra1573 SGWaAP
0.461halštatská1153 SGWaAP
0.485neolit3979 SGWaAP
0.488archeologický_nález11565 SGWaAP
0.490eneolit1698 SGWaAP
0.499veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.500Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.505popolnicové_pole740 SGWaAP
0.506žiarový_hrob787 SGWaAP