Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.184veľkomoravské_hradisko608 SGWaAP
0.209hradisko17987 SGWaAP
0.407slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.467veľkomoravské2959 SGWaAP
0.477románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.483opevnenie25889 SGWaAP
0.487hrádok13764 SGWaAP
0.495keltské3377 SGWaAP
0.505praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.516hradný_vrch3792 SGWaAP
0.519veľkomoravský3483 SGWaAP
0.521Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.521archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.528archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.529veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.535návršie5238 SGWaAP