Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovanské13717 SGWaAP
0.301germánske1615 SGWaAP
0.391staroslovenské485 SGWaAP
0.392staroslovanské777 SGWaAP
0.412keltské3377 SGWaAP
0.413slovanský43645 SGWaAP
0.418veľkomoravské2959 SGWaAP
0.435slovanská26906 SGWaAP
0.446pohanské3021 SGWaAP
0.503staroslovenský939 SGWaAP
0.512Slovanský5652 SGWaAP
0.519avarské577 SGWaAP
0.525germánsky4997 SGWaAP
0.529praslovanské426 SGWaAP
0.540Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.542byzantské2108 SGWaAP
0.543praslovanský676 SGWaAP
0.549indoeurópsky2234 SGWaAP
0.551staroslovenská613 SGWaAP
0.557staroslovanský1193 SGWaAP
0.564ilýrsky539 SGWaAP
0.569pravoslávne2592 SGWaAP
0.570Germán7099 SGWaAP
0.573veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.576veľkomoravská4059 SGWaAP
0.581rusínske3599 SGWaAP
0.582kresťanské38118 SGWaAP
0.583hlaholika2982 SGWaAP
0.584nárečie29324 SGWaAP
0.584západoslovanský604 SGWaAP
0.589Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.589germánska2851 SGWaAP
0.590Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.591slovienska612 SGWaAP
0.594franské659 SGWaAP
0.594starosloviensky1780 SGWaAP