Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovanské13717 SGWaAP
0.301germánske1615 SGWaAP
0.391staroslovenské485 SGWaAP
0.392staroslovanské777 SGWaAP
0.412keltské3377 SGWaAP
0.413slovanský43645 SGWaAP
0.418veľkomoravské2959 SGWaAP
0.435slovanská26906 SGWaAP
0.446pohanské3021 SGWaAP
0.503staroslovenský939 SGWaAP
0.512Slovanský5652 SGWaAP
0.519avarské577 SGWaAP
0.525germánsky4997 SGWaAP
0.529praslovanské426 SGWaAP
0.540Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.542byzantské2108 SGWaAP
0.543praslovanský676 SGWaAP
0.549indoeurópsky2234 SGWaAP
0.551staroslovenská613 SGWaAP