Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovanská_vzájomnosť2236 SGWaAP
0.420slovanstvo4084 SGWaAP
0.452čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.453vzájomnosť8227 SGWaAP
0.485slovenskosť3285 SGWaAP
0.514panslavizmus1731 SGWaAP
0.518Slovanstvo1825 SGWaAP
0.518štúrovec8822 SGWaAP
0.532slovanská26906 SGWaAP
0.533samobytnosť654 SGWaAP
0.549svojbytnosť3178 SGWaAP
0.551hlasista1119 SGWaAP
0.561národovectvo952 SGWaAP
0.566rusofilstvo660 SGWaAP
0.576európanstvo1030 SGWaAP
0.578Hurban15758 SGWaAP
0.578autonomistická856 SGWaAP
0.579Štúr34337 SGWaAP
0.587vlastenectvo14382 SGWaAP
0.590nacionálny2577 SGWaAP