Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovanská26906 SGWaAP
0.337slovanský43645 SGWaAP
0.403germánska2851 SGWaAP
0.428Slovanský5652 SGWaAP
0.435slovanské13717 SGWaAP
0.480staroslovenská613 SGWaAP
0.481veľkomoravská4059 SGWaAP
0.491staroslovienska1191 SGWaAP
0.501slovanstvo4084 SGWaAP
0.504staroslovanská966 SGWaAP
0.507byzantská8014 SGWaAP
0.513pohanská7442 SGWaAP
0.524slovienska612 SGWaAP
0.532slovanská_vzájomnosť2236 SGWaAP
0.533indoeurópska805 SGWaAP
0.546Slovanstvo1825 SGWaAP
0.549keltská5418 SGWaAP
0.559latinská12461 SGWaAP
0.565slovesnosť1408 SGWaAP