Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovakizácia416 SGWaAP
0.474germanizácia545 SGWaAP
0.488maďarizačná666 SGWaAP
0.510maďarizácia6848 SGWaAP
0.619reslovakizácia568 SGWaAP
0.629cirkevná_slovančina467 SGWaAP
0.633katolíctvo451 SGWaAP
0.636christianizácia851 SGWaAP
0.643protireformácia1975 SGWaAP
0.648asimilácia8842 SGWaAP
0.650kristianizácia688 SGWaAP
0.651maďarizačný1044 SGWaAP
0.656autonomistická856 SGWaAP
0.662fašizácia601 SGWaAP
0.664ateizácia661 SGWaAP
0.667dvojjazyčnosť1658 SGWaAP