Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slovakista1635 SGWaAP
0.383slavista2900 SGWaAP
0.414rusista765 SGWaAP
0.420germanista688 SGWaAP
0.444jazykovedec12097 SGWaAP
0.444slavistika3157 SGWaAP
0.451slovakistika2677 SGWaAP
0.474lingvista3957 SGWaAP
0.478literát11657 SGWaAP
0.484filológ2149 SGWaAP
0.484teatrológ1286 SGWaAP
0.487literárny_kritik6916 SGWaAP
0.493sinológ492 SGWaAP
0.513slavistická604 SGWaAP
0.515muzikológ2140 SGWaAP
0.533spisovateľ245744 SGWaAP
0.540bibliograf875 SGWaAP
0.540literárnovedný1972 SGWaAP
0.543rusistika792 SGWaAP
0.549prozaik19895 SGWaAP
0.549esejista4706 SGWaAP
0.557literárnovedná2347 SGWaAP
0.561literárnovedné743 SGWaAP
0.563slovanská_filológia669 SGWaAP
0.568estetik1930 SGWaAP