Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slobodomyseľnosť524 SGWaAP
0.533kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.535úzkoprsosť543 SGWaAP
0.541rebelantstvo809 SGWaAP
0.543svojskosť518 SGWaAP
0.543činorodosť2074 SGWaAP
0.546citovosť1980 SGWaAP
0.552nespútanosť1508 SGWaAP
0.552ľudovosť1232 SGWaAP
0.558zásadovosť1839 SGWaAP
0.566demokratizmus1136 SGWaAP
0.566nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.575liberálnosť666 SGWaAP
0.575spoločenskosť606 SGWaAP
0.578pragmatickosť490 SGWaAP
0.579pokrokovosť601 SGWaAP
0.584slobodomyseľný1115 SGWaAP
0.588odvážnosť723 SGWaAP
0.589tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.592kriticizmus766 SGWaAP
0.593idealizmus5687 SGWaAP
0.593živočíšnosť935 SGWaAP
0.595spontánnosť8514 SGWaAP