Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slobodomyseľná594 SGWaAP
0.455rebelantská539 SGWaAP
0.463ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.491emancipovaná2317 SGWaAP
0.507svojhlavá437 SGWaAP
0.531panovačná1955 SGWaAP
0.535extrovertná710 SGWaAP
0.546intelektuálka1502 SGWaAP
0.546cnostná1712 SGWaAP
0.551zásadová961 SGWaAP
0.564sebavedomá10624 SGWaAP
0.565rozhľadená1053 SGWaAP
0.576nekonformná402 SGWaAP
0.577výstredná2985 SGWaAP
0.580vzdorovitá1006 SGWaAP
0.582frivolná599 SGWaAP
0.583nebojácna1882 SGWaAP
0.583puritánska939 SGWaAP
0.586odvážna28885 SGWaAP
0.587revolucionárka457 SGWaAP
0.589vášnivá16718 SGWaAP
0.591rozmarná2304 SGWaAP
0.595prelietavá772 SGWaAP
0.599emancipovaný700 SGWaAP