Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.426zemepanské856 SGWaAP
0.481uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.492stredoslovenské_banské1111 SGWaAP
0.494hornouhorské512 SGWaAP
0.496hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.500výsadná_listina783 SGWaAP
0.500kráľovské21268 SGWaAP
0.506uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.518mešťan18882 SGWaAP
0.519privilégium27492 SGWaAP
0.526uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.534výsadné1098 SGWaAP
0.536Uhorsko90302 SGWaAP
0.538korunovačné1405 SGWaAP
0.539uhorské7705 SGWaAP
0.539poddanské1024 SGWaAP
0.540stoličné741 SGWaAP
0.550prepoštstvo686 SGWaAP
0.554panstvo46190 SGWaAP
0.563erbová_listina1005 SGWaAP
0.569jarmočné1353 SGWaAP