Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slobodná84323 SGWaAP
0.563demokratická111670 SGWaAP
0.570slobodné41961 SGWaAP
0.574slobodný117191 SGWaAP
0.592pluralitná2549 SGWaAP
0.635liberálna27803 SGWaAP
0.645rovnoprávna1526 SGWaAP
0.654svojprávna912 SGWaAP
0.656bezdetná3578 SGWaAP
0.664Demokracia2100 SGWaAP
0.664slobodomyseľná594 SGWaAP
0.666slobodne61350 SGWaAP
0.669uvedomelá3816 SGWaAP
0.670demokracia263683 SGWaAP
0.672Slobodný8848 SGWaAP
0.679pluralistická774 SGWaAP
0.691demokraticky9268 SGWaAP
0.697spravodlivá32719 SGWaAP
0.698emancipovaná2317 SGWaAP
0.698slobodna5089 SGWaAP
0.701zvrchovaná3542 SGWaAP
0.704sekulárna5098 SGWaAP
0.707vzdelaná11990 SGWaAP
0.710demokraticky_zvolená1068 SGWaAP