Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sloboda619049 SGWaAP
0.619demokracia263683 SGWaAP
0.636nesloboda10485 SGWaAP
0.668ľudská_dôstojnosť18148 SGWaAP
0.679pluralizmus5010 SGWaAP
0.687sebaurčenie6986 SGWaAP
0.690nezávislosť103611 SGWaAP
0.692nedotknuteľnosť5925 SGWaAP
0.695Sloboda46151 SGWaAP
0.697dôstojnosť49054 SGWaAP
0.704slobodné41961 SGWaAP
0.708suverenita30180 SGWaAP
0.712spolčovanie1099 SGWaAP
0.716pluralita10590 SGWaAP
0.718beztrestnosť5125 SGWaAP
0.719zvrchovanosť13673 SGWaAP
0.720slobodný117191 SGWaAP
0.724spravodlivosť262310 SGWaAP
0.729voľnosť39182 SGWaAP
0.730pluralitná_demokracia821 SGWaAP
0.732humanizmus17405 SGWaAP
0.734tyrania8888 SGWaAP
0.735rovnoprávnosť10545 SGWaAP
0.737mravnosť10818 SGWaAP