Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sliezska1190 SGWaAP
0.447moravská12470 SGWaAP
0.493saská978 SGWaAP
0.537sliezske587 SGWaAP
0.554poľská110622 SGWaAP
0.557sliezsky1356 SGWaAP
0.558uhorská25662 SGWaAP
0.610Sliezsky10548 SGWaAP
0.613rakúska84050 SGWaAP
0.619bukovina2170 SGWaAP
0.626pruská2574 SGWaAP
0.640lužická894 SGWaAP
0.642štajerská647 SGWaAP
0.642Durínsky1432 SGWaAP
0.642valašská2268 SGWaAP
0.643Halič9814 SGWaAP
0.643česká395551 SGWaAP
0.644nemecká244363 SGWaAP
0.648hornouhorská581 SGWaAP
0.649Uhorský5334 SGWaAP
0.649moravsko1952 SGWaAP
0.650tirolská1468 SGWaAP