Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slavónska503 SGWaAP
0.310Slavónsky407 SGWaAP
0.425Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.447banát1545 SGWaAP
0.477Banát1069 SGWaAP
0.561dalmátsky430 SGWaAP
0.565prímorie576 SGWaAP
0.575korutánska1704 SGWaAP
0.585Dalmácia8277 SGWaAP
0.601Korutánsky1363 SGWaAP