Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slúžka29606 SGWaAP
0.372slúžtička814 SGWaAP
0.400guvernantka2023 SGWaAP
0.414sedliačka1421 SGWaAP
0.416otrokyňa7319 SGWaAP
0.456gazdiná16683 SGWaAP
0.486žobráčka1403 SGWaAP
0.489dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.499paholok4903 SGWaAP
0.507služobníctvo10962 SGWaAP
0.508panička11015 SGWaAP
0.510cigánka4651 SGWaAP
0.513pobehlica3854 SGWaAP
0.520konkubína2730 SGWaAP
0.522sluha67224 SGWaAP
0.523dedinčanka825 SGWaAP
0.527dojka2340 SGWaAP
0.529služobníčka1900 SGWaAP
0.530chovanica1147 SGWaAP
0.531Eržika1837 SGWaAP
0.535krčmárka2779 SGWaAP
0.535vidiečanka654 SGWaAP
0.539starena11627 SGWaAP
0.540pomocníčka5440 SGWaAP
0.540veľkomožná437 SGWaAP