Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000slávičie_údolie1477 SGWaAP
0.165Slávičí_údolie1260 SGWaAP
0.440ondrejský_cintorín764 SGWaAP
0.463Ondrejský_cintorín543 SGWaAP
0.474Krematórium667 SGWaAP
0.524podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.524Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.534líščie_údolie801 SGWaAP
0.539Prievoz2272 SGWaAP
0.541Račiansky_mýtus797 SGWaAP
0.550Slavín8528 SGWaAP
0.552kopčianska1655 SGWaAP
0.561Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.563Lamač22763 SGWaAP
0.564Palisáda2145 SGWaAP
0.567račiansky_mýtus776 SGWaAP
0.569Líščí_údolie698 SGWaAP
0.569bratislavské_krematórium1558 SGWaAP
0.571Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.577Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.581Račiansky_mýto933 SGWaAP
0.582Vrakuňa22843 SGWaAP