Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skusovať890 SGWaAP
0.399zakúšať4301 SGWaAP
0.412zakusovať1803 SGWaAP
0.519zakúsiť14200 SGWaAP
0.589protivenstvo2982 SGWaAP
0.597pokorovať1216 SGWaAP
0.653trýzeň2416 SGWaAP
0.657nezakúsiť1148 SGWaAP
0.662nevýslovné1814 SGWaAP
0.666nevysloviteľná878 SGWaAP
0.668sebazapieranie1440 SGWaAP
0.669súženie10423 SGWaAP
0.670potešovať4532 SGWaAP
0.671darúvať1142 SGWaAP
0.671rmútiť460 SGWaAP
0.674spolucítiť1135 SGWaAP
0.674poníženosť3034 SGWaAP
0.675zarmucovať2586 SGWaAP