Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skupinová31330 SGWaAP
0.472Skupinový1749 SGWaAP
0.513skupinový19342 SGWaAP
0.526skupinové11717 SGWaAP
0.591hrová1785 SGWaAP
0.622Individuálny2219 SGWaAP
0.634zážitková10900 SGWaAP
0.646činnostná408 SGWaAP
0.657facilitácia1008 SGWaAP
0.660individuálna161220 SGWaAP
0.669brainstorming4427 SGWaAP
0.675tímová33403 SGWaAP
0.690arteterapia5407 SGWaAP
0.693ergoterapia1707 SGWaAP
0.700edukačná12127 SGWaAP
0.702biblioterapia781 SGWaAP
0.704motivačná14091 SGWaAP
0.704relaxačné_cvičenie2426 SGWaAP
0.706párová3627 SGWaAP