Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skrze69167 SGWaAP
0.390Duch105340 SGWaAP
0.421Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.442Boh1407708 SGWaAP
0.445Syn35038 SGWaAP
0.449Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.469spása73432 SGWaAP
0.471Duch_svätý56246 SGWaAP
0.474Kristus313755 SGWaAP
0.477Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.478Kristova37397 SGWaAP
0.481trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.485milosť144401 SGWaAP
0.487Otec142091 SGWaAP
0.494božiť2233 SGWaAP
0.495vtelené1788 SGWaAP
0.511božie169284 SGWaAP
0.511boží175585 SGWaAP
0.512božia_milosť21794 SGWaAP
0.512spasiteľná1328 SGWaAP
0.520boží_Syn11793 SGWaAP
0.523Ježiš486700 SGWaAP
0.531Kristovo35215 SGWaAP
0.531spasenie20739 SGWaAP