Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skromné11350 SGWaAP
0.571strohé3457 SGWaAP
0.586vkusné4177 SGWaAP
0.594honosné3649 SGWaAP
0.597skromný48580 SGWaAP
0.603skromná29061 SGWaAP
0.603veľkorysé3906 SGWaAP
0.604neveľké4214 SGWaAP
0.611nenápadné8484 SGWaAP
0.611obstojné723 SGWaAP
0.615prosté9108 SGWaAP
0.616biedne4881 SGWaAP
0.624solídne6354 SGWaAP
0.629milé77472 SGWaAP
0.633maličké14616 SGWaAP
0.636utešené1541 SGWaAP
0.640štedré3181 SGWaAP
0.646pekné298862 SGWaAP
0.646skvostné2248 SGWaAP
0.646vľúdne2143 SGWaAP
0.647snaživé526 SGWaAP
0.650chudobné19115 SGWaAP
0.650prepychové1425 SGWaAP
0.651domácke1296 SGWaAP
0.653chabé3064 SGWaAP