Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skrivodlivosť1087 SGWaAP
0.343nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.349krivda35627 SGWaAP
0.567bezprávie6795 SGWaAP
0.584neprávosť16008 SGWaAP
0.587neférovosť725 SGWaAP
0.589podlosť3793 SGWaAP
0.601nevďak1428 SGWaAP
0.602špinavosť5196 SGWaAP
0.615neprávo1603 SGWaAP
0.623nevďačnosť2031 SGWaAP
0.625príkorie4491 SGWaAP
0.631prechmat1621 SGWaAP
0.644zlovôľa932 SGWaAP
0.644neľudskosť2374 SGWaAP
0.644donebavolajúca479 SGWaAP
0.646neprajnosť2073 SGWaAP
0.658bieda60055 SGWaAP
0.661zloba21598 SGWaAP
0.662nemorálnosť3093 SGWaAP
0.663nehoráznosť4618 SGWaAP
0.666hanebnosť1351 SGWaAP
0.666zášť2846 SGWaAP
0.668nevraživosť12060 SGWaAP