Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skrúšený1069 SGWaAP
0.432skrúšené673 SGWaAP
0.442strápený792 SGWaAP
0.459skľúčený2790 SGWaAP
0.519skormútený1024 SGWaAP
0.522zronený2312 SGWaAP
0.524utrápený4304 SGWaAP
0.527zarmútený3425 SGWaAP
0.540zahanbený4358 SGWaAP
0.555ľútostivý1413 SGWaAP
0.560sklesnutý542 SGWaAP
0.566zmučený911 SGWaAP
0.578skleslý1263 SGWaAP
0.618prestrašený1827 SGWaAP
0.619kajúcny976 SGWaAP
0.620premilý464 SGWaAP
0.626ubiedený879 SGWaAP
0.630malomyseľný455 SGWaAP
0.632skormútená435 SGWaAP
0.634utrápené1184 SGWaAP
0.636ponížený6506 SGWaAP
0.637úpenlivá_prosba1155 SGWaAP
0.640plačúci3403 SGWaAP
0.640ustrašený1022 SGWaAP