Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skostnatenosť514 SGWaAP
0.430úzkoprsosť543 SGWaAP
0.498skostnatený3080 SGWaAP
0.513zadubenosť887 SGWaAP
0.526spiatočníctvo648 SGWaAP
0.536autoritárstvo1271 SGWaAP
0.539dogmatizmus2038 SGWaAP
0.553ťažkopádnosť1383 SGWaAP
0.555konformizmus1169 SGWaAP
0.561spupnosť1331 SGWaAP
0.561povrchnosť7196 SGWaAP
0.563bezduchosť478 SGWaAP
0.575konzervatívnosť1515 SGWaAP
0.576elitárstvo1168 SGWaAP
0.576stádovitosť714 SGWaAP
0.580obmedzenosť6448 SGWaAP
0.581bigotnosť752 SGWaAP
0.582servilnosť1743 SGWaAP
0.584úzkoprsá542 SGWaAP
0.587provinčnosť513 SGWaAP
0.587nevšímavosť4283 SGWaAP