Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000skleslý1263 SGWaAP
0.260skľúčený2790 SGWaAP
0.281sklesnutý542 SGWaAP
0.340utrápený4304 SGWaAP
0.364skormútený1024 SGWaAP
0.380zronený2312 SGWaAP
0.414mrzutý4957 SGWaAP
0.422strápený792 SGWaAP
0.431ustarostený4659 SGWaAP
0.433namrzený2108 SGWaAP
0.436deprimovaný2234 SGWaAP
0.437ustatý4504 SGWaAP
0.446ustrašený1022 SGWaAP
0.453ustaraný726 SGWaAP
0.464ospanlivý1296 SGWaAP
0.488ubolený2781 SGWaAP
0.488unavený86199 SGWaAP
0.492malátny2115 SGWaAP
0.496zamyslený5291 SGWaAP
0.497roztrpčený1373 SGWaAP
0.503zachmúrený3581 SGWaAP
0.503namosúrený1638 SGWaAP
0.504strhaný1154 SGWaAP
0.508prestrašený1827 SGWaAP
0.513ospalý5535 SGWaAP